Bezig Dagbesteding Roden

Studiebegeleiding

Sommige jongeren zijn niet in staat om op eigen kracht de aansluiting in het onderwijs te maken en te behouden. De onderwijsomgeving herkent en erkent deze behoefte meestal te laat. De jongere raakt zijn of haar eigenheid kwijt door overmatig aanpassen aan die omgeving of zich hevig te verzetten. Er is op dat moment geen sprake meer van talentontwikkeling, kansen worden niet meer gezien en kwaliteiten verdwijnen op de achtergrond. De uitdagingen op het persoonlijke vlak en de belemmeringen in de omgeving van de jongere voeren de boventoon in zijn/ haar leven.

Door op zoek te gaan naar de eigen kwaliteiten, waarmee de jongere zijn uitdagingen weer durft aan te gaan en naar de kansen die de omgeving biedt, krijgt de jongere weer moed om aan de slag te gaan en zichzelf de kans te geven zijn talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

Deze begeleiding bieden we aan jongeren bij Bezig, ook ambulant voor jongeren die op een reguliere of speciale school zitten.

Tijdens de studiebegeleiding helpen we jongeren om op hun niveau te gaan leren. Dat kan door schoolvakken via zelfstudie (alle niveau’ s) of door eigen projecten of ideeën uit te werken. Het doel is aanleren van leer- en studievaardigheden en de eigen koers in onderwijs/leren te hervinden. Het leercentrum kent een grote zelfstudieruimte waar altijd een studiebegeleider aanwezig is.
 

Wil je meer weten over de diensten van Bezig?